Säkerhetspolicy

Introduktion
Lifestyle arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Denna integritetspolicy gäller endast Lifestyles kunder och användare av våra onlinetjänster.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Lifestyle, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PuL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG). Lifestyle fungerar som personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifterna.

Var lagras dina personuppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom sverige via en säker
databaslagring.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att skapa och hantera ditt personliga konto på Lifestyle.
  • För att bearbeta dina beställningar och returer via våra sammarbetspartner
  • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
  • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
  • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
  • För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online
  • För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller
  • För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online
  • För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
  • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänsterVi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan kontakta oss antingen genom tjänsterna på vår hemsida.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter stannar inom Lifestyle gruppen. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla beställningar hos vår ovannämnda samarbetspartner.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.